Ventilky logoO sboru

Dětský pěvecký sbor Světlušky vznikl v roce 2012 při Základní umělecké škole v Jirkově. Sbormistry jsou PhDr. Luboš Hána, Ph.D., absolvent oboru sbormistrovství, který působí na katedře hudební výchovy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, a Mgr. Marie Hánová, která vystudovala obor sbormistrovství tamtéž.

  • Sbor přibírá nové členy ve věku od 5 do 9 let.
  • Pravidelné zkošky jsou každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 hodin v ZUŠ Jirkov.

zus jirkovjirkovpavel houfek bandcomodo